دسترسی سریع
کد خبر: ۲۹۰۱
۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۵
ششمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان خراسان جنوبی برگزار شد

انتخاب ۶۴ نفر به عنوان اعضای شورای هیئات مذهبی

ششمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان خراسان جنوبی با رقابت ۱۲۵ کاندیدا در ۱۲ حوزه انتخاباتی برگزار شد که ۶۴ نفر به عنوان اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان‌ها انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام احمد رضایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در حاشیه برگزاری ششمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان که هم‌زمان با سراسر کشور برگزارشد، گفت: در استان خراسان جنوبی ۱۲۵ نفر کاندیدا شدند که در ۱۲ حوزه استان به رقابت خواهند پرداخت از بین این کاندیداها در شهرستان بیرجند و قاین هفت نفر و در دیگر شهرستان‌ها ۵ نفر به‌عنوان اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان انتخاب خواهند شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: در این انتخابات تنها مسئولین هیئات مذهبی که در سامانه طوبی کد ثبتی دارند و یا نماینده قانونی این هیئت‌ها مجاز به شرکت می‌باشند و به‌طور کل هر هیئت ثبت‌شده مجاز به یک حق رأی می‌باشد.
حجت‌الاسلام رضایی گفبه گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام احمد رضایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در حاشیه برگزاری ششمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان که هم‌زمان با سراسر کشور برگزارشد، گفت: در استان خراسان جنوبی ۱۲۵ نفر کاندیدا شدند که در ۱۲ حوزه استان به رقابت خواهند پرداخت از بین این کاندیدا‌ها در شهرستان بیرجند و قاین هفت نفر و در دیگر شهرستان‌ها ۵ نفر به‌عنوان اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان انتخاب خواهند شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: در این انتخابات تنها مسئولین هیئات مذهبی که در سامانه طوبی کد ثبتی دارند و یا نماینده قانونی این هیئت‌ها مجاز به شرکت می‌باشند و به‌طور کل هر هیئت ثبت‌شده مجاز به یک حق رأی می‌باشد.
حجت‌الاسلام رضایی گفت: اطلاع‌رسانی مناسب جهت شرکت مسئولین هیئات مذهبی در این انتخابات از ماه قبل شروع شده و به تمام هیئات مذهبی پوستر شرکت مسئولین در انتخابات ارسال‌شده است و علاوه بر تبلیغات در فضا‌های حقیقی و مجازی به‌صورت پیامک از تمام مسئولین هیئت‌ها دعوت به شرکت در انتخابات شده است. از ۱۳۰۰ هیئت موجود در استان ۹۵۰ هیئت در سامانه طوبی کد ثبتی دارند و مجوز گرفتند که می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: به‌صورت کلی ۶۴ نفر به‌عنوان اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان‌ها در ۱۲ حوزه انتخاب می‌شوند که حوزه شهرستان بیرجند و قاین هفت نفرند و دیگر حوزه‌ها پنج نفر عضو خواهد داشت و بعد از انتخابات شهرستانی از بین این ۶۴ نفر انتخابات شورای شهر مذهبی استان برگزار خواهد شد که در شورای هیئات مذهبی استان ۱۲ نفر عضو خواهند شد که یک نفر از آن‌ها به‌عنوان مسئول شورای هیئات مذهبی استان انتخاب خواهد شد.
حجت‌الاسلام رضایی هدف تشکیل شورای هیئات مذهبی در شهرستان‌ها و استان را ایجاد انسجام و تحکیم وحدت و هماهنگی فکری و عملی در فعالیت‌های هیئات مذهبی، استفاده ازتوان بالقوه و بالفعل وتجارب تمامی نیرو‌های هیئات در طراحی و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی دینی، آسیب‌شناسی شئون فرهنگی مناسبت‌های مذهبی و ارائه راهبرد‌های عملی جهت زدودن آسیب‌ها توسط نیرو‌های مردمی هیئات مذهبی، افزایش مدیریت مشارکتی در تصمیم سازی‌های فرهنگی و اجرای فعالیت‌ها، جلب مشارکت و هدایت همکاری‌های مردمی از طریق صدور مجوز تأسیس و ساماندهی هیئات مذهبی خواند و گفت: نظارت بر عملکرد هیئات مذهبی، کاهش آسیب‌های اجتماعی از مهم‌ترین عملکرد‌های این شورا در استان و شهرستان است.
حجت‌الاسلام رضایی گفت: شورای هیئات مذهبی در شهرستان‌ها مأموریت‌های بسیاری دارد که استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در هیئات و ارائه راهکار‌های مناسب جهت نیل به اهداف، هماهنگی و همکاری با سازمان در فرآیند صدور مجوز فعالیت هیئات مذهبی، نظارت مستمر بر فعالیت‌های هیئات مذهبی، بازرسی‌های مستمر از هیئات مذهبی در طول سال، علی‌الخصوص ایام محرم و صفر، رسیدگی به اختلافات پیش‌آمده میان هیئات مذهبی، رصد اولویت‌های فرهنگی، آسیب‌ها و مشکلات پیش روی هیئات مذهبی با عنایت ویژه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، شناسایی هیئات مذهبی برتر شهرستان و برنامه‌ریزی جهت الگو قرار دادن آن‌ها، برنامه‌ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی‌های دینی اعضای هیئات مذهبی و تغذیه فکری فرهنگی آن‌ها، بررسی آسیب‌ها و انحرافات مراسم مذهبی شهرستان و اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت رفع آن‌ها، هماهنگی و همکاری مستمر با شورای هیئات مذهبی استان، فرهنگ‌سازی جهت اصلاح الگوی مصرف در هیئات مذهبی، ارائه گزارش ماهانه به شورای هیئات استانی، تشکیل جلسات ماهانه با حضور حداقل دوسوم اعضای آن ازجمله مأموریت‌های این شورا در شهرستان‌هاست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تشکیل جلسات ماهانه و رسیدگی به امور مسائل اعلام‌شده، رصد آسیب‌های مشکلات در راستای فعالیت‌های هیئات در سطح استان، ارائه گزارش ماهانه به مرکز را ازجمله مأموریت‌های شورای هیئات مذهبی استانی خواند و گفت: بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجد هیئات در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی، ایجاد هماهنگی میان شورا‌های هیئات مذهبی شهرستان در سطح استان، رصد اولویت‌های فرهنگی، آسیب‌ها و مشکلات مشترک پیش روی هیئات مذهبی استان نیز در حوزه فعالیت شورای هیآت مذهبی استان است.ت: اطلاع‌رسانی مناسب جهت شرکت مسئولین هیئات مذهبی در این انتخابات از ماه قبل شروع‌شده و به تمام هیئات مذهبی پوستر شرکت مسئولین در انتخابات ارسال‌شده است و علاوه بر تبلیغات در فضاهای حقیقی و مجازی به‌صورت پیامک از تمام مسئولین هیئت‌ها دعوت به شرکت در انتخابات شده است. از ۱۳۰۰ هیئت موجود در استان ۹۵۰ هیئت در سامانه طوبی کد ثبتی دارند و مجوز گرفتند که می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: به‌صورت کلی ۶۴ نفر به‌عنوان اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان‌ها در ۱۲ حوزه انتخاب می‌شوند که حوزه شهرستان بیرجند و قاین هفت نفرند و دیگر حوزه‌ها پنج نفر عضو خواهد داشت و بعد از انتخابات شهرستانی از بین این ۶۴ نفر انتخابات شورای شهر مذهبی استان برگزار خواهد شد که در شورای هیئات مذهبی استان ۱۲ نفر عضو خواهند شد که یک نفر از آن‌ها به‌عنوان مسئول شورای هیئات مذهبی استان انتخاب خواهد شد.
حجت‌الاسلام رضایی هدف تشکیل شورای هیئات مذهبی در شهرستان‌ها و استان را ‌ایجاد انسجام و تحکیم وحدت و هماهنگی فکری و عملی در فعالیت‌های هیئات مذهبی، ‌استفاده ازتوان بالقوه و بالفعل وتجارب تمامی نیروهای هیئات در طراحی و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی ‌دینی، ‌آسیب‌شناسی شئون فرهنگی مناسبت‌های مذهبی و ارائه راهبردهای عملی جهت زدودن آسیب‌ها توسط نیروهای مردمی هیئات مذهبی، افزایش مدیریت مشارکتی در تصمیم سازی‌های فرهنگی و اجرای فعالیت‌ها، جلب مشارکت و هدایت همکاری‌های مردمی از طریق صدور مجوز تأسیس و ساماندهی هیئات مذهبی خواند و گفت: نظارت بر عملکرد هیئات مذهبی، ‌کاهش آسیب‌های اجتماعی از مهم‌ترین عملکردهای این شورا در استان و شهرستان است.  شورای هیئات مذهبی در شهرستان‌ها مأموریت‌های بسیاری دارد که استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در هیئات و ارائه راهکارهای مناسب جهت نیل به اهداف، هماهنگی و همکاری با سازمان در فرآیند صدور مجوز فعالیت هیئات مذهبی، نظارت مستمر بر فعالیت‌های هیئات مذهبی، بازرسی‌های مستمر از هیئات مذهبی در طول سال، علی‌الخصوص ایام محرم و صفر، رسیدگی به اختلافات پیش‌آمده میان هیئات مذهبی، رصد اولویت‌های فرهنگی، آسیب‌ها و مشکلات پیش روی هیئات مذهبی با عنایت ویژه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، شناسایی هیئات مذهبی برتر شهرستان و برنامه‌ریزی جهت الگو قرار دادن آن‌ها، برنامه‌ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی‌های دینی اعضای هیئات مذهبی و تغذیه فکری فرهنگی آن‌ها، بررسی آسیب‌ها و انحرافات مراسم مذهبی شهرستان و اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت رفع آن‌ها، هماهنگی و همکاری مستمر با شورای هیئات مذهبی استان، فرهنگ‌سازی جهت اصلاح الگوی مصرف در هیئات مذهبی، ارائه گزارش ماهانه به شورای هیئات استانی، تشکیل جلسات ماهانه با حضور حداقل دوسوم اعضای آن ازجمله مأموریت‌های این شورا در شهرستان‌هاست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تشکیل جلسات ماهانه و رسیدگی به امور مسائل اعلام‌شده، رصد آسیب‌های مشکلات در راستای فعالیت‌های هیئات در سطح استان، ارائه گزارش ماهانه به مرکز را ازجمله مأموریت‌های شورای هیئات مذهبی استانی خواند و گفت: بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجد هیئات در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی، ایجاد هماهنگی میان شوراهای هیئات مذهبی شهرستان در سطح استان، رصد اولویت‌های فرهنگی، آسیب‌ها و مشکلات مشترک پیش روی هیئات مذهبی استان نیز در حوزه فعالیت شورای هیآت مذهبی استان است.

ارسال نظر
پربازدید
آخرین اخبار