کد خبر: ۱۱۳۷۰
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان:

اقتدار و امنیت ملی در گرو افزایش جمعیت است

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نقش جمعیت در اقتدار و امنیت کشور، گفت: اقتدار و امنیت ملی در گرو افزایش جمعیت است.
۰۸ مهر ۱۴۰۲ - ۰۷:۵۸

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان، حجت الاسلام سعید مهدوی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دوره 2 روزه تربیت مربی جمعیت اظهار کرد: استغفار، طلب غفران و بخشش از جانب خداوند موجب تعالی انبه گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان، حجت الاسلام سعید مهدوی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دوره ۲ روزه تربیت مربی جمعیت اظهار کرد: استغفار، طلب غفران و بخشش از جانب خداوند موجب تعالی انسان می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه چند بُعدی استغفار، افزود: استغفار اجتماعی آثار و برکات ارزشمندی در جامعه دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه افزایش جمعیت و فرزندآوری مورد تاکید و توجه خداوند متعال است، گفت: فرزندآوری و افزایش جمعیت در جامعه از برکات مهم استغفار است.
مهدوی با اشاره به آثار مهم افزایش جمعیت در یک کشور، بیان کرد: افزایش جمعیت موجب ارتقای امنیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کنترل جمعیت کشور‌های در حال توسعه توطئه استکبار جهانی بوده است، افزود: استکبار جهانی در راس آن آمریکا با کنترل جمعیت کشور‌ها دنبال سلطه گری این کشور‌ها است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نقش جمعیت در اقتدار و امنیت کشور، بیان کرد: اقتدار و امنیت ملی در گرو افزایش جمعیت است.
مهدوی با بیان اینکه کاهش جمعیتی نسخه نابودی کشور‌های در حال توسعه از سوی استکبار است، گفت: دشمن با ظاهرسازی علمی دنبال نسل کشی و کنترل جمعیت در کشور‌های جهان سوم است.
وی با بیان اینکه برخی افراد جای فرزندآوری دنبال حیوان پروری هستند، افزود: برخی افراد سبک زندگی شان تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به کنترل بی حد و اندازه جمعیت در سه دهه گذشته در کشور، بیان کرد: طبق آمار در سه دهه اخیر بیش از ۲۰ میلیون نفر کشتار  جمعیت در کشور صورت گرفته است.
مهدوی با بیان اینکه کنترل جمعیت اشتباه بزرگ اجتماعی  بوده است که در کشور رخ داده، گفت: عدم پرداختن به هویت دینی و ملی منجر به کنترل و کاهش فاجعه آمیز جمعیت در کشور شده است.
وی با بیان اینکه افزایش جمعیت و فرزندآوری از لحاظ ملی و دینی جزو ضروریات و اولویت‌های جامعه است، افزود: مادران دارای سه فرزند و بالاتر باید مورد تشویق ویژه قرار گیرند.سان می شود.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه چند بُعدی استغفار، افزود: استغفار اجتماعی آثار و برکات ارزشمندی در جامعه دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه افزایش جمعیت و فرزندآوری مورد تاکید و توجه خداوند متعال است، گفت: فرزندآوری و افزایش جمعیت در جامعه از برکات مهم استغفار است.
مهدوی با اشاره به آثار مهم افزایش جمعیت در یک کشور، بیان کرد: افزایش جمعیت موجب ارتقای امنیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور می شود.
وی با اشاره به اینکه کنترل جمعیت کشورهای در حال توسعه توطئه‌ استکبار جهانی بوده است، افزود: استکبار جهانی در راس آن آمریکا با کنترل جمعیت کشورها دنبال سلطه گری این کشورها است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نقش جمعیت در اقتدار و امنیت کشور، بیان کرد: اقتدار و امنیت ملی در گرو افزایش جمعیت است.
مهدوی با بیان اینکه کاهش جمعیتی نسخه نابودی کشورهای در حال توسعه از سوی استکبار است، گفت: دشمن با ظاهرسازی علمی دنبال نسل کشی و کنترل جمعیت در کشورهای جهان سوم است.
وی با بیان اینکه برخی افراد جای فرزندآوری دنبال حیوان پروری هستند، افزود: برخی افراد سبک زندگی شان تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به کنترل بی حد و اندازه جمعیت در سه دهه گذشته در کشور، بیان کرد: طبق آمار در سه دهه اخیر بیش از ۲۰ میلیون نفر کشتار  جمعیت در کشور صورت گرفته است.
مهدوی با بیان اینکه کنترل جمعیت اشتباه بزرگ اجتماعی  بوده است که در کشور رخ داده، گفت: عدم پرداختن به هویت دینی و ملی منجر به کنترل و کاهش فاجعه آمیز جمعیت در کشور شده است.
وی با بیان اینکه افزایش جمعیت و فرزندآوری از لحاظ ملی و دینی جزو ضروریات و اولویت های جامعه است، افزود: مادران دارای سه فرزند و بالاتر باید مورد تشویق ویژه قرار گیرند.

ارسال نظر