کد خبر: ۱۲۶۳۰

توافقنامه سطح خدمت آموزش تخصصی مسئولین تشکلهای دینی

۲۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۶

توافقنامه سطح خدمت آموزش تخصصی مسئولین تشکلهای دینی

ارسال نظر