کد خبر: ۱۲۵۸۹

صدور مجوز ایجاد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

۲۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۸

صدور مجوز ایجاد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

ارسال نظر