کد خبر: ۱۲۶۶۶

توافقنامه سطح خدمت صدور مجوز ایجاد هیئت مذهبی

۲۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۷

توافقنامه سطح خدمت صدور مجوز ایجاد هیئت مذهبی

ارسال نظر