کد خبر: ۱۲۵۹۳

صدور مجوز فعالیت شورای هیأت مذهبی

۲۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۴

صدور مجوز فعالیت شورای هیأت مذهبی

ارسال نظر