میز خدمات الکترونیک > خدمات الکترونیک:
میز خدمات الکترونیک

 تصویر   

شناسه خدمت

عنوان خدمت

راهنما و جزئیات

لینک خدمت

بیانیه سطح توافق خدمات

پست الکترونیک

شماره تماس

سامانه پیامک

نظرسنجی

 

17041693000

اعزام مبلغين مذهبي و اساتيد فرهنگي - ديني

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

17041693100

اعزام و توزيع مبلغين و مبلغات در مناسبت‌هاي ديني و انقلابي

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17041693101

اعزام امام جماعت به كانون‌هاي جمعيتي مساجد، هيئات، كارخانجات، مدارس، ادارات و...

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17041693102

اعزام اساتيد گفتمان ديني

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17041693103

اعزام مبلغ به اردوگاه ها و پايگاه هاي اوقات فراغت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

 

17041694000

استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

17041694100

استقرار روحاني در مناطق روستايي

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17041694101

استقرار روحاني در سكونتگاه‌هاي غيررسمي

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

 

17042007000

پشتیبانی و حمایت از مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام 

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

17042007101

صدور كارت شناسايي مداحان و ستايشگران اهل بیت علیهم السلام

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

 

17042013000

حمایت از تشکل های دینی و مردمی 

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

17042013103

حمایت از هیئات مذهبی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17042013104

حمایت از شورای هیئات مذهبی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17042013105

حمایت از کانون مداحان و شعرای آیینی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17042013106

حمایت از کانون‌های فرهنگی تبلیغی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17042013107

حمایت از انجمن‌های اسلامی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17042013108

حمایت از مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17042013109

حمایت از اتحادیه انجمن‌های اسلامی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

 

17042015000

حمایت و برگزاری مراسم وجشنواره های فرهنگی -دینی

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

17042015100

حمایت و برگزاری مسابقات و محافل قرآنی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17042015101

حمایت و برگزاری مراسم و مناسبت‌های دینی و انقلابی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17042015103

حمایت و برگزاری جشنواره‌ها و یادواره‌های فرهنگی-دینی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

 

17042016000

صدور كد تبليغي مبلغين و مبلغات

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

17042016000

صدور كد تبليغي مبلغين و مبلغات

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

 

17061695000

ارائه مجوز ایجاد و فعالیت تشکل های دینی و قرانی

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

17061695100

صدور مجوز فعالیت اتحادیه‌های قرآنی استانی و کشوری

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17061695101

صدور مجوز ایجاد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17061695102

صدور مجوز ایجاد خانه‌های قرآن و عترت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17061695103

صدور مجوز ایجاد کانون مداحان و شعرای آیینی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17061695104

صدور مجوز ایجاد کانون‌های فرهنگی تبلیغی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17061695105

صدور مجوز ایجاد انجمن‌های اسلامی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17061695106

صدور مجوز فعالیت مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17061695107

صدور مجوز ایجاد اتحادیه انجمن‌های اسلامی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17061695108

صدور مجوز فعالیت جمعیت بانوان فرهیخته

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17061695109

صدور مجوز ایجاد هیئت مذهبی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17061695110

صدور مجوز فعالیت شورای هیئات مذهبی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

17061695111

صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

 

17061696000

صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

17061696000

صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

 

17062011000

تولید و انتشار اخبار فرهنگي ديني

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

17062011000

تولید و انتشار اخبار فرهنگي ديني

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

 

18052009000

توانمندسازی شبکه تبلیغی و اقشار تأثیرگذار فرهنگی دینی

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

18052009100

آموزش اخلاق و احکام کسب و کار ویژه اصناف

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

18052009101

آموزش تخصصی اساتید و معلمان حوزه دین

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

18052009102

آموزش تخصصی مسئولان تشکل‌های دینی، روسای هیئات مذهبی، انجمن‌های اسلامی و کانون‌های فرهنگی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

18052009103

آموزش تخصصی روحانیون مستقر و هجرت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

18052009104

آموزش فرهنگی اجتماعی کارکنان دولت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

18052009105

آموزش تخصصی مبلغات و بانوان فرهیخته

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

18052009106

آموزش تخصصی مبلغین و ائمه جماعات

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

18052009107

آموزش تخصصی مداحان و ستایشگران اهل بیت عصمت و طهارت(ع)

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

18052009108

آموزش تخصصی مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

 

18052019000

آموزش های عمومی و تخصصی قرآن کریم

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

18052019100

آموزش‌های عمومی و تخصصی قرائت قرآن کریم

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

18052019101

آموزش‌های عمومی و تخصصی حفظ قرآن کریم

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

18052019102

آموزش‌های عمومی، تخصصی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

18052019103

آموزش‌های تخصصی تفسیر قرآن کریم

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت