کد خبر: ۱۲۵۸۰

آموزش‌های عمومی، تخصصی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

۲۲ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۵

آموزش‌های عمومی، تخصصی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

ارسال نظر