حجت الاسلام والمسلمین باقربیک:

دومین نشست استانی ستادبرنامه ریزی اعتکاف برگزارشد

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان وبلوچستان بیان کرد: با توجه به تعطیلی دوساله مراسم معنوی اعتکاف به خاطر ویروس منحوس کرونا و بهترشدن شرایط و وضعیت استان درحال حاضر امیدواریم بتوانیم بادر نظرگرفتن شرایط خاص ورعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی این سنت حسنه را برگزار کنیم.
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۴

 

 

دومین نشست استانی ستادبرنامه ریزی اعتکاف برگزارشد      دومین نشست استانی ستادبرنامه ریزی اعتکاف برگزارشد

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان وبلوچستان ، حجت الاسلام والمسلمین منصورباقربیک ازبرگزاری دومین نمشست استانی  ستاد برنامه ریزی اعتکاف 1400خبرداد و افزود:  این نشست به منظورانسجام وبرنامه ریزی بهتر وبیشترجهت برگزاری سنت حسنه اعتکاف بعداز دوسال تعطیلی با حضور اعضا ی ستاد درسالن جلسات ااداره کل برگزارشده است.

وی ادامه داد:اعتکاف حرکت وبرنامه خداپسندانه ایی است که انسان می تواند با خودسازی برای رسیدن به خلوص به اوج معنویت برسد وثواب دوحج و دو عمره  مفرده  برای شرکت کنددگان دراین مراسم معنوی نوشته خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین باقربیک اظهارداشت:اعتکاف دراسلام اقدام وسنت حسنه ای است  که معنویت خاصی برای انسان ایجادمی کندواین حرکت معنوی اززمان نبی مکرم اسلام (ص) برای نزدیکترشدن هرچه بیشتربندگان به معبود وجودداشته وبرگزار می شده است.ودرایران اسلامی هم دربعد ازپیروزی انقلاب وبا همت مسئولان فرهنگی کشوردرسطح مساجد ودانشگاهها به نحو باشکوهی برگزار می گردد

ایشان دربخش دیگری از سخنانش یادآور شد: با توجه به تعطیلی دوساله این مراسم  به خاطر ویروس منحوس کرونا و بهترشدن شرایط ووضعیت استان درحال حاضر امیدواریم بتوانیم بادر نظرگرفتن شرایط خاص ورعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی این  سنت حسنه را برگزار کنیم استقبال وحضوربا شکوه هم استانی های گرامی جهت شرکت دراین مراسم نشان از معنویت شهروندان خواهد بود.

گفتنی است درادامه این نشست مسئولین ذیربط حاضردرجلسه به بیان دیدگاهها و نظریات درارتباط با برگزاری سنت حسنه اعتکاف با شرایط خاص بهداشتی پرداختند.

ارسال نظر