دسترسی سریع
توافق سطح خدمات > معرفی سازمان:
توافق سطح خدمات

بیانیه توافق سطح خدمات تارنمای سازمان تبلیغات اسلامی
مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال سازمان تبلیغات اسلامی به آگاهی عزیزان می رسد:

1 -این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی )در قالب میز خدمت( از طریق  مراجعه به بخش )تماس با ما - تماس ما - تماس مستقیم با مدیر( می باشد.

2 -این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد.
3 -زمان از دسترس خارج شدن تارنما از قبل اطلاع رسانی خواهد شد.

4 -تعهدات خدمات الکترونیک دارای شناسه خدمت به شرح زیر می باشد:

 

ردیف نام خدمت شناسه خدمت تعهدات


10141613111 پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان دریافت کد دائم حدود 2 روز می باشد


اعزام مبلغ و مبلغه عمومی در مناسبتهای دینی و انقلابی

1

پس از تکمیل اطلاعات و شرکت در آزمون، مدت زمان مصاحبه و تحقیق حدود  یک ماه می باشد


 استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم 10141614111

2

پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان بررسی، تأیید اطلاعات وارد شده و صدور  مجوز حدود یک هفته می باشد.


 صدور مجوز کانونهای فرهنگی تبلیغی 10161616111

3

پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان بررسی، تأیید اطلاعات وارد شده و صدور  مجوز حدود یک هفته می باشد.


 صدور مجوز انجمنهای اسلامی 10161610111

4

پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان بررسی، تأیید اطلاعات وارد شده و صدور  مجوز حدود یک هفته می باشد.


 صدور مجوز هیئات مذهبی 10161616111
 قبولی در آزمون های کتبی و شفاهی و ارائه مدارک، صدور مدرک حدود  دوماه می باشد.


 صدور مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم 10161616111

6

 

محمد قمی
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی