ارتباطات مردمی > موارد حذفی ارتباط با ما:
ارتباطات مردمی

فرم تماس با اداره بازرسی و شکایات

بازگشت به صفحه تماس با ماتهران، خیابان ولیعصر (عج)، نبش زرتشت غربی.
ساختمان شماره دو سازمان تبلیغات اسلامی.
طبقه پنجم، اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
کد پستی: ۱۴۱۵۸۶۳۹۶۵ صندوق پستی: ۱۳۱۲/۱۴۱۵۵
تلفن: ۸۸۸۹۶۲۵۸ فکس: ۸۸۹۰۹۴۹۴
ایمیل: pasokhgoo [@]ido.ir
توجه: به جای [@]از علامت @ استفاده نمایید.