این موسسه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، یکی از متولیان فرهنگی - هنری کشور است.

این موسسه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، یکی از متولیان فرهنگی - هنری کشور است که با محوریت عنصر الهی اسلام و حکومت اسلامی دست اندرکار فعالیت های گسترده و متنوعی است

نظرات بینندگان