حوزه هنری فعالیت‌هایی از قبیل

حوزه هنری فعالیت‌هایی از قبیل: انتشار چندین عنوان نشریه با زمینه های فرهنگی و هنری، آموزش رشته های مختلف هنری، تهیه کنندگی و ساخت فیلم ها سینمایی، تولید فیلم نامه با بهره گیری از استعداد های کشور، پشتیبانی از گروه های هنری در زمینه های گوناگون، حمایت از برگزاری نمایش های آیینی و تعزیه، اقدام به احیای هنر های اصیل ایرانی - اسلامی و همچنین انجام فعالیت ها و ارائه خدمات دیگر در جهت حفظ امتداد و تکیه بر آرمان های انقلاب اسلامی را بر عهده دارد.

نظرات بینندگان