برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی

خیر، تمام آحاد مردم در برنامه‌های مذهبی و فرهنگی و هنری این سازمان حضور داشته و حتی تاکید بر حضور بیش‌ازپیش و برعهده گرفتن مسئولیت‌ها توسط مردم در کلیه برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی است

نظرات بینندگان