برگزیدگان سال هیئت و تشکل‌های دینی جمهوری اسلامی ایران

 اولین دوره «مهرواره هوای نو/ برگزیدگان سال هیئت و تشکل‌های دینی جمهوری اسلامی ایران»، از آبان تا بهمن ماه ۱۴۰۰ در سه بخش ستایشگری اهل بیت (ع)، بخش کتاب هیئت وبخش هیئت و تشکل‌های دینی برگزار می‌شود. هر بخش این مهرواره، از شورای برنامه‌ریزی و هیئت داوران تشکیل شده است که اعضای آن از افراد متخصص همان بخش هستند که وظیفه تعیین شاخص های داوری، شرایط شرکت کنندگان، نحوه‌ی رقابت و داوری بر عهده‌ی آنان است.

نظرات بینندگان