پذیرش سرباز وجود دارد

 بله، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه به صفحه اصلی سایت (سامانه ثبت نام متقاضیان مشمول وظیفه) مراجعه کنید.

نظرات بینندگان