دسترسی سریع
برگزیده ها
اخبار گیلان
پاسخگویی به مطالبات حق مردم است
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان:

پاسخگویی به مطالبات حق مردم است

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تشکیل جلسه پاسخگویی به مطالبات مردم در گلزار شهدای رشت، اضافه کرد: پاسخگویی به مطالبات مردمی حق مردم است.
هویت بخشی ملی و انقلابی رویکرد سازمان تبلیغات
مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان مطرح کرد؛

هویت بخشی ملی و انقلابی رویکرد سازمان تبلیغات

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان هویت بخشی ملی و انقلابی را یکی از رویکردهای این سازمان برشمرد و گفت: شکل و ساختار فعالیت مبلغان بعد از صدور بیانیه گام دوم تغییر کرده است.