دسترسی سریع
برگزیده ها
اخبار کردستان
معلم سازنده مسیر تعالی انسان است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج

معلم سازنده مسیر تعالی انسان است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج گفت: آن چیزی که می‌توان از آن به عنوان یک شاخص امتیازی برای یک معلم و طالب علم یاد کرد این است که از منظر آموزه‌های دینی علم به ذاته دارای ارزش است.