انتشار ۸ کتاب با موضوع «امیدآفرینی »
مدیرکل امورمبلغین سازمان تبلیغات اسلامی
انتشار ۸ کتاب با موضوع «امیدآفرینی »
۱۹ مهر ۱۴۰۱