دسترسی سریع
برگزیده ها
اخبار زنجان
افزایش پایگاه‌های اجتماعی در استان زنجان
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان خبر داد:

افزایش پایگاه‌های اجتماعی در استان زنجان

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در جمع روحانیون مستقر با بیان اینکه در استان زنجان بالغ بر ۷۰ روستا روحانی مستقر داریم، گفت: این روحانیون همواره به صورت جهادی در دورترین نقاط و مناطق روستایی استان، چندین سال به همراه خانواده خود مستقر هستند.